රටපුරා අනාරක්ෂිත ගෑස් ටැංකි ලක්ෂ හතරක් – මුදලාලි එළියට නොඒම සුවිශේෂි තත්වයක්

17

අනතුරුදායක ගෑස් සිලින්ඩර ලක්‍ෂ තුනක්, හතරක් පමණ රට පුරා නිවෙස්වල ඇති බවත් එම සිලින්ඩර නැවත එම ආයතන විසින් නැවත එකතු කළ යුතු බවත් ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්‍රාමික මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා ඊයේ (24) පවසා තිබේ.
ගෑස් අනතුරු පිළිබඳව සේවීමට ජනාධිපතිවරයා පත්කළ කමිටුවේ සාමාජික ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ විශ්‍රාමික මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ, මෙම කමිටු වාර්තාව අධ්‍යනය කිරීම ජනාධිපතිතුමාගේ කාර්ය මණ්ඩලය අනිවාර්යෙන්ම කළ යුතුව තිබුණ ද මේ දක්වා එවැනි අධ්‍යනයක් සිදුවී නොමැති බවයි.
ගෑස් සිලින්ඩරවල සංයුතිය වෙනස් කිරීමෙන් සංයුතිය වැඩිවුවද ප්‍රමාණවත් ‘මර්කැප්ටන්’ ප්‍රමාණය තිබුණේ නම් ඇනතුරුවලින් සියයට 50 ක් වළක්වාගැනීමේ හැකියාව තිබූ බවත් කෙසේ නමුත් ගෑස් ගැටලුවේදී මේ දක්වා මුදලාලි එළියට නොඒම මෙම ගැටලුවේ වඩාත් සුවිශේෂි තත්වය බවට පත්ව ඇති බව ද මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්. ඩී. ඩබ්ලිව්. ජයතිලක මහතා අවධාරණය කළේය.
 

Previous articleජවිපෙ රට පුරා උද්ඝෝෂණ මාලාව දෙසැ. 23 සහ 24
Next articleලංකා e-paper (2021.12.26)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here