මාධ්‍යවේදීන් ගම්මන්පිලගෙන් අහපු නැති ප්‍රශ්න..

01: මීට වසරකට පමණ ඉහතදී ඉන්ධන මිල ස්ථායිකරණ අරමුදලක් පිහිටෙව්වා රු කෝටි 20,000ක. ඒ අරමුදල කෝ…

  1. ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල ඩො.40ටත් වඩා අඩුවෙද්දී ඒ සහනය නොදුන්නේ තෙල් මිල වැඩිවෙනකොට මිල වැඩි නොකර සිටීමටයි. එම තීරණයට මොකද වුනේ?

03: තෙල් මිල අඩු නොකර ඒ සහනය පරප්පුවලින් ලබාදෙන බව පැවසුවත් ඉතාම කෙටි කලකින් පරිප්පු මිල ඉහළ දැම්මා. ඒ ඇයි?

04: තෙල් සංස්ථාව මේ තරම් පාඩු ලබන්නේ ජනතාව ණයට තෙල් ගහලද?

05: 2020 මහබැංකු වාර්තාවට අනුව තෙල් සංස්ථාව ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල අඩුවෙද්දී තෙල් මිල අඩු නොකළ නිසා මෙහෙයුම් ලාභය ලෙස කෝටි 33,000කට අධික (බිලියන 33.9ක්) ලාභයක් ලබා තිබියදී සංස්ථාව පාඩු යැයි පවසන්නේ කුමන කරුණක් නිසාද?

06: අයිඕසිය දිගින් දිගටම අධික ලාබයක් ලබද්දී තෙල් සංස්ථාව පාඩු ලබන්නේ පාලකයින්ගේ වරදින්ද? ජනතාවගේ වරදින්ද?

07: පසුගිය කාලයේ ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල විශාල ලෙස පහල යද්දී මෙරට තෙල් මිල අඩු නොකළ නිසා අයිඕසිය අමතර විශාල ලාබයක් ලැබූ අතර මෙරට මහජනතාවගේ මුදල් ඉන්දියා⁣වට තෙල් විකිණීමේ ලාබය ලෙස රැගෙන ගියා. ඊට වගකිව යුත්තේ ජනතාවද? ආණ්ඩුවද?

  1. ලෝක වෙළදපොලේ බොරතෙල් මිල පහල යද්දි ලංකාවෙ තෙල් මිල මෙතරම් ඉහල දමන්නෙ ඇයි..?

– මුහුනුපොතින්

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen + eleven =