අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතය නමට විතරයි

“මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ දේශපාලන හිතවත්කම් මත අලින්ට ඉන්න තිබුණු කැලේ අල්ලගෙන වැටවල් ගහලා කොටු කරගෙන. අලි ටිකට යන්න තැනක් නෑ. ඒ නිසා රෑ වෙන කොටම අලි ගමට එනවා“ යනුවෙන් සූරියවැව ජනතාව පවසති.

සූරියවැව වැලිවැව, බෝගහ ඉදිවැව, මීගහජඳුර, වැවේගම 14කණුව ඇතුළු අවට ගම් රැසකම ජනතාව මේ වන විට වන අලි ගම්වැදීම  නිසා දැඩි පිඩාවට පත්ව සිටිති.
“මේ සිදු කරන කැලෑ කැපීමයි, ඉඩම් ඇල්ලීමයි නිසා අලි කරදර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. අලි වැටවලු‍ත් නෑ. පසුගිය දා වැලිවැව දී පාරේ යමින් සිටි දෙන්නෙක් මරා දැම්මා. කිසිම භෝගයක් තියෙන්න දෙන්නෙ  නෑ. හම්බන්තොට වන අලි ගැටලුව විසඳන්න කියලා අලි කළමනාකරණ රක්ෂිතයක් කියලා එකක් ගැසට් කළා. ඒක නමට විතරයි. එම රක්ෂිතය තුළ එක අලියකුටවත් ඉන්න තැනක් නෑ. දේශපාලනඥයන්ගේ හෙන්චයියෝ එකතු වෙලා මහ කැලේ ඇතුළේ ඉඩම් අල්ලාගෙන කොටු කරගෙන ඉන්නවා. අසරණ මිනිස්සුන්ට කිසිදු සහනයක් සලසන පාටක් පේන තෙක් මානයකවත් නෑ.“ මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන වැලිවැව පදිංචි ගොවියකු වන වීරකෝන් පවසයි●
ආර්. ජයසේන – සූරියවැව.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × one =