ආගරපතන වතු සේවකයෝ යළිත් පාරට බසිති

වතු සේවකයන්ට වැඩි කළ රුපියල් 1,000.00 දෛනික වැටුප ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා ආගරපතන වැවිලි සමාගමට අයත් වතු 08ක සේවකයෝ තලවකැලේ නගරයේ දී පසුගිය 12දා  උද්ඝෝෂණයක නිරත වූහ.

ආගරපතන වැවිලි සමාගමට අයත් ඇල්බියන්, ටොරිංටන්, ග්ලාස්ගෝ, ඩයගම ඇතුළු වතු 08ක වතු සේවකයෝ මෙම උද්ඝෝෂණයට සහභාගි වූහ. තේ වතුවලට රසායනික පොහොර  යොදා නොමැති නිසා තේ ඵලදාව අඩු වීම හමුවේ වතු පාලන අධිකාරිය ඉල්ලන තේ දලු ප්‍රමාණය නෙළා දිය නොහැකි බවත්, රුපියල් දහසේ වැටුප ගෙවීමට නම්, දැනට දිනකට නෙළන තේ දලු ප්‍රමාණය වැඩි කරන ලෙසටත් වතු පාලන අධිකාරිය බල කරන බව ඔවුහු පවසති.
රුපියල් 1,000.00ක දෛනික වැටුපක් ගෙවන ලෙස කම්කරු අමාත්‍යාංශය විසින් චක්‍රලේඛයක් ද නිකුත් කර තිබිය දී, එම චක්‍රලේඛයට පටහැනිව ආගරපතන වැවිලි සමාගම කටයුතු කරන බව වතු සේවකයෝ පෙන්වා දෙති●
ශිවන්තිකා මුතුගල – තලවාකැලේ.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

seventeen + thirteen =