පී.බී. ජයසුන්දර ඉල්ලා අස්වෙයි !

ව්‍යාපෘතියක ඇස්තමේන්තු මුදල් ප්‍රශ්නයක් පදනම් කරගෙන ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. ජයසුන්දර තනතුරින් ඉවත් වීමේ දීර්ඝ ලිපියක් ජනාධිපතිවරයාට යොමු කර ඇති බව විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ගයකින් වාර්තා වේ.

පසුගිය ආණ්ඩුව විසින් සැලැසුම් කර තිබූ තල්පිටිගල ව්‍යාපෘතිය නම් කෘෂි ව්‍යාපෘතිය වත්මන් ආණ්ඩුවේ කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ විසින් චීන සමාගමක ආයෝජනයක් ලෙස ඇරඹීමට යෝජනා කර තිබෙන බව වාර්තා වී තිබේ. එහි ඇස්තමේන්තු මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 170ක් ලෙස දක්වනු ලැබ තිබේ. මෙහි දේශීය නියෝජිතයා වනුයේ, රාජපක්ෂ පවුලේ සමීප ඥාතියකු සේම කූප්‍රකට ගනුදෙනු රාශියක් පිළිබඳව නම් දරා සිටින ව්‍යාපාරිකයකු වන තිරුකුමාර් නඩේසන් බවයි අනාවරණය වී ඇත්තේ.
ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී. බී. ජයසුන්දර විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය ආචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන්ගේ මූලිකත්වයෙන් පිහිටුවා ඇති විමර්ශන (evaulation) කමිටුව වෙත යොමු කරනු ලැබීමෙන් පසු එම කමිටුවේ නිර්දේශය වී ඇත්තේ, ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 90ක වියදමින් දේශීය තාක්ෂණය යොදා මෙම ව්‍යාපාතිය නිම කළ හැකි බව ය.

ගුණරුවන් කමිටුවේ නිර්දේශය මත ලාංකික තාක්ෂණය යටතේ මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇරඹීමට හැකි බව ආචාර්ය ජයසුන්දර, චමල් රාජපක්ෂ අමාත්‍යවරයාට දැනුම් දී ඇත. මෙහිදී චීන සමාගම හා එක්ව ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය නොලැබීම පිළිබඳව චමල් රාජපක්ෂ උරණ වී ඇත. ඔහු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ ද සමඟ ජනාධිපති කාර්යාලයට පැමිණ පී. බී. ජයසුන්දරට බැණවැදී ඇති බව ආරංචිමාර්ග පවසා සිටී. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පී. බී. ජයසුන්දර පිටු ගණනාවක ලිපියක් ජනාධිපතිවරයා අතට පත් කරමින්, තමාට ජනාධිපති ලේකම් තනතතුරින් ඉවත් විමට අවශ්‍ය බව දන්වා ඇතැයි පැවසේ. එහෙත් වාර්තා වන අන්දමට ජනාධිපතිවරයා මෙතෙක් ඊට කිසිදු ප්‍රතිචාරයක් දක්වා නැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seven + six =