පොහොට්ටු මන්ත්‍රීවරු ම ලිඳුල අය-වැය පරදවති !

2022 වසර සඳහා තලවාකැලේ, ලිඳුල නගර සභාව ඉදිරිපත් කළ අය-වැය යෝජනාවට විරුද්ධව ආණ්ඩු පක්ෂයේම මන්ත්‍රීවරුන් දෙදෙනකු ඡන්දය ලබා දීම නිසා එම නගර සභාවේ අය-වැය යෝජනාව  පරාජයට පත්ව ඇතැයි අන්තර්ජාල මාධ්‍ය වාර්තා පවසයි.

එම වාර්තාවලට අනුව අය-වැය යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද  4ක් සහ විපක්ෂව ඡන්ද 5ක් වශයෙන් ලබා අය-වැය යෝජනාව පරාජයට පත් වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන චන්දන ගුණතිලක සහ ප්‍රසන්න විතානගේ යන මන්ත්‍රීවරු අයවැයට විරුද්ධව ජන්දය ප්‍රකාශ කර ඇත●
ධනුෂ්ක ලිහිණියාගම – ළිඳුල.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × five =