‘අල්බෝරාදා’ වෙනුවෙන් මම හඳගමව බදා වැළඳ ගමි

හඳගම – ‘අල්බෝරාදා’ 01

බලන්න එන්න කිව්වට හදයාට ස්තුතියි.
පිරිමි දකින්නේ ගැහැණිය පිටින් විතරයි.
ගැහැණිය “කෑල්ලකි”
නෙරුදා ටත් ඇය එසේමය.
මම මා ගැන සිතමි.

හඳගම – ‘අල්බෝරාදා’ (අරුණෝදය) – 02

ආත්මීය ආදරයක් සොයන් පිරිමින් පස්සෙ වහවැටී දුවන ගැහැණිය උගත යුතුයි, එහෙම පිරිමි නැති බව. Film එක ඇතුලෙ ගැහැණියට තඩිගහන පිරිමියාටද ( චරිතයෙ නම මතක නැත) ඇත්තේ රෑට තමන්ගේ “ගෑණිගෙන්” සැපක් ගැනීමේ සංකල්පයකි.
මෙය නෙරුදා පිලිබද කතාවක් නම් නොවේ.
පිරිමි පිලිබද කියවීමකි.

හඳගම – ‘අල්බෝරාදා’ 03

යටත් විජිත ලංකාවේ සුදු හමක් තියෙන නිලධාරියෙක් සුන්දර “සක්කිලි” ගැහැණියක් දූෂණය කරයි. සුදු හමට යටත්කර තිබූ සමාජයේ සියල්ල මහ මුහුදේ ගිලී යයි.
අද උදේ පාන්දර මුහුද දෙබෑකරන් පැමිණි ගැහැණිය අපි දෙස බලාසිටියි.
අපි ඇයට යුක්තිය ඉටුකරමු.
සුදු හම සහිත නිලධාරියා 1929-1931 යටත් විජිත ලංකාවේ චිලී තානාපති ලෝකප්‍රසිද්ධ කවියා පැබ්ලෝ නෙරුදා ය. ඔහු 1973 වසරේ මියගියාය.

හඳගම – ‘අල්බෝරාදා’ 04

සිත මත්කරවන සුන්දර දර්ශන සිනමා පටය පුරාම විසිරී තිබේ.
“සක්කිලියන්ගේ පඩි දිනයේදී ” නෙරුදා සමග මම ද ” සක්කිලි” සමග හොද හැටි නැටුවෙමි.

හඳගම – ‘අල්බෝරාදා’ 05

මහා කවියා, පැබ්ලෝ නෙරුදා ලෝකය ඉදිරියේ “සක්කිලියෙක්” බවට පතකරන්නේ හඳගම විසිනි.
දූෂණයට පත් ගහැණිය මුහුදට දුවයයි. නෙරුදා අසූචි බාල්දිය හිසමත තබාගනී.
ඔහු වැසිකිළියට ගොස් ඇයගේ රැකියාව කරයි.
අසූච් බාල්දිය හිසමත තබාගෙන ඇයගේ මාවතේ ගමන් කරයි.
සිනමා පටයේ තියුණු, තීරණාත්මකම දර්ශනය වන්නේ එයයි.
මිය ගිය මිනිසෙක්ට පණ දීමට මට අවස්තාවක් ලැබුනොත්, මම පණදෙන්නේ නෙරුදාටයි. එසේ කරන්නේ ‘අල්බෝරාදා’ හී ඉහත දසුන්පෙළ ඔහුට දැකබලා ගැනීම සදහා යි.
නෙරුදා දුන් රෝස මල ඇය වැසිකිළි බාල්දියට දැම්මාය.
‘අල්බෝරාදා’ වෙනුවෙන් මම හඳගමව බදා වැළඳ ගමි.

– කේ.ඩී. ලාල් කාන්ත (fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eleven + 1 =