යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් ඇතුළු ජාතික සම්පත් විකිනීමට එරෙහිව අද විරෝධතා

කෙරවළපිටිය, යුගදනවි බලාගාරයේ කොටස් ඇමෙරිකානු සමාගමට පැවරිමට විරෝධය පළ කරමින් සහ ජාතික සම්පත් විකිණිමට එරෙහිව ඛනිජ තෙල්, වරාය සහ විදුලිබල ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති අද (08) දහවල් කොළඹ කොටුව ඉදිරිපිට සිට ජනාධිපති කාර්යාලය දක්වා පාගමනින් පැමිණ විරෝධතාවයක නිරතවිය..

මෙම අවස්ථාවේදී විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් ජනාධිපති කාර්යාලයට ඇතුළු විමට උත්සාහ කිරිමත් සමග උණුසුම් තත්ත්වයක් හට ගත් අතර එහිදී වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් 6 දෙනෙකුට සාකච්ඡාවක් සඳහා ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් කැඳවීමක් ලැබිණි.
මෙම දැවැන්ත විරෝධතාවය සඳහා අද දිනයේ ලෙඩ නිවාඩු දමමින් මෙම අවස්ථාවට එක් වී සිටියේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

16 + five =