“අපි ආවම විකුණපු දේවලුත් ගන්නවා” ඕනෑම රටක දේශප්‍රේමී ජනතාවට එය ඉතා ආස්වාදජනක ප්‍රකාශයකි

ඕනෑම රටක දේශප්‍රේමී ජනතාවට එය ඉතා ආස්වාදජනක ප්‍රකාශයකි. මාතෘභූමිය විකුණං කන පක්ෂයක පාලනයක් පෙරළා දැමීමට මේ තරම් ජනතාව උත්තේජනය කරන වෙනත් ප්‍රකාශයක් නැත. ඒවා කිව්වේ අතීතයේය. බලය ලබාගන්නට කලින්ය.

දැන් බලය තමන් අතේ ය. දැන් අර කලින් කියූ කතා කිව්වා ද කියලා කිව්ව අයටත් මතක නැත. බැසිල් රාජපක්ෂ ඉන්දියාවට ගිහින් ඇවිත් කියන්නේ මෙහෙම කතාවකි.

“Energy security package that would include a line of credit to cover import of fuel from India, and an early modernization of Trincomalee Tank Farm.”

රාජ්‍ය සම්පත් විකිණීමට විටින් විට බොහෝ වචන අලුතෙන් කරළියට ආවේය. ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණය, ජනතාකරණය, බදු දීම, ආයෝජනය…දැන් අලුත් එක නවීකරණය.
නීත්‍යානුකූලව විකුණන්නට?(නවීකරණය කරන්නට) කලින් මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවට කියා මැනුම් කටයුතු කර ගත යුතුය. ඉන්දියාවට යන්න කලින් ඒ වැඩේට උපදෙස් දුන්නේය. මීට කලින් එහෙම මැනුම් කටයුතු කරන්න 2003 දී එවකට අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ද උපදෙස් දුන්නේය. ඒ මේ තෙල් ටැංකි සංකීර්ණය ඉන්දියාවට බදු දෙන්නට එකඟතා ගිවිසුම ගහන්නට කලින් ය. ඒත් වැඩේ හරියටම කෙරුණේ නැත. බදු ගිවිසුම ගහ ගන්නත් බැරිවිය.
රනිල්ටත් බැරි වූ දේ බැසිල් “හරියටම” කරමින් සිටී. එකකට කිව්වේ ආසියාවේ “සුපිරි මොළය” කියාය. දැන් එකට කියන්නෙ “මොළ හත” කියාය. මේ කොයි කෙනුත් තට්ටු වන්නේ අපේ මාතෘභූමියේ භූ දේශපාලන පිහිටීමට ය.
– වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + 20 =