රසායනික පොහොර තීන්දුව යලිත් තිබූ තැනටම

වර්තමාන රජයේ ගැසට් නිකුත්කිරීම සහ ගැසට් හකුලා ගැනීම පුරුද්දක් ලෙස කරන දෙයක්ය යන්න ඔප්පු කරමින් කාබනික, කාබනික නොවන සහ පොස්පරස් පොහොර ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා දෙමින් සහ ග්ලයිෆොසේට් භාවිතය තහනම් කිරීමත් සඳහා අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් අනුව මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙන බව මාධ්‍ය වාර්තා කරන අතර මෙය අලුත් දෙයක් නොව පසුගිය වකවානුවේ තිබු පරිදිම බවද සනාත වේ. එනම් ග්ලයිෆොසේට් භාවිතය තහනම පසුගිය රජය විසින් ගත් තීන්දුවකි. කෙසේ නමුත් රජයෙන් රසායනික පොහොර ගෙනෙනවාද යන්න පිළිබඳ තවමත් තොරතුරක් නැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 4 =