කථානායක හදිසි විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවයි

කථානායකවරයා විසින් විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් අද (06) පෙරවරුවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් එම පක්ෂ නායක රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිත අතර එම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගි වන ලෙස සියලු පක්ෂ නායකයින්ට මේ වන විට දැනුම් දී තිබේ.

මිට හේතුව ලෙස පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවු සිද්ධීන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මෙම හදිසි පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවා ඇති බව වාර්තා වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × five =