“ශ්‍රි ලාංකිකයන්ගේ ඇස් තිස් පන් දහසක් පකිස්තානුවන්ට දන් දුන්නත් එයින් නිසි පෙනුමක් රටක් ලෙස අපට ගන්න බැරිවුණා…”“

- වෛද්‍ය නියාස් බ්‍රෝහි

“35,000 ක් පකිස්තානුවන්ට ශ්‍රි ලාංකිකයන් ඇස් දන් දුන්නා… ඒත් අපට පෙනීමක් ගන්න බැරිවුණා…”
සියල්කොට්හි අන්තවාදී ඝාතනය ගැන එරට ප්‍රකට අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් කියන කතාව!
ශ්‍රි ලාංකිකයන් පාකිස්තානුවන් තිස් පන් දහසකට පෙනීම ලබා ගැනීමට ඇස් දන් දී තිබුණද රටක් ලෙස අපට දෘෂ්ටියක් නැති බව සියල්කොට්හිදී අන්තවාදීන් අතින් ශ්‍රි ලාංකිකයකු කෘෘර ලෙස ඝාතනය ලක් වීමෙන් පෙනෙන බවත් පාකිස්තානුවන්ට සිදුව ඇත්තේ ලජ්ජාවෙන් හිස හංගා ගැනීමට පමණක් බවත් එරට ප්‍රමුඛතම පෙළේ අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් පවසයි.

කරච්චියේ සුප්‍රකට අක්ෂි රෝහලක ප්‍රධාන අක්ෂි ශල්‍ය වෛද්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කරන වෛද්‍ය නියාස් බ්‍රෝහි එරට රූපවාහිනි නාළිකාවකට පවසා ඇත්තේ ශ්‍රි ලංකාව 1967 සිට මේ දක්වා පාකිස්තානුවන්ට ඇස් දන් දෙන බවත් ශ්‍රි ලාංකිකියන් විසින් තමන් මිය ගිය පසු දන් දෙන ඇස්වලින් වැඩිම කොටසක් ලබන්නේ පකිස්තානය බවත්ය.
ශ්‍රි ලංකා අක්ෂිදාන සංගමය සමඟ සමීප සබඳතාවක් පවත්වන වෛද්‍ය නියාස් බ්‍රෝහි පවසා අත්තේ සියල්කොට්හි අපනයන කර්මාන්ත ශාලාවක සාමන්‍යාධිකාරීවරයා ලෙසින් කටයුතු කළ ප්‍රියන්ත කුමාර දියවඩන කෘෘර ලෙස වධ බන්ධනවලට ලක් කාට ඝාතනය කර මහ පාරේ දමා ගිනි තැබීම අතිශයින්ම සාහසික ක්‍රියාවක් බවය.

“ අපට තිස් පන් දහසක් ශ්‍රි ලාංකිකයන්ගේ ඇස් දන් දුන්නත් එයින් නිසි පෙනුමක් රටක් ලෙස ලබාගෙන නැහැ“ ඔහු වැලපෙන්නේ එසේය. මේ වනවිටත් වෛද්‍ය නියාස් බ්‍රෝහි ශ්‍රි ලංකා අක්ෂිදාන සංගමය වෙත සමස්ත පාකිස්තානුවන් වෙනුවෙන් සිය කණගාටුව පළ කර ඇති බවද එම රූපවාහිනි නාළිකාවට ඔහු පවසා ඇත.
(Lankasara)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve + 2 =