ආපදා ණය නොගෙවීමෙන් දුම්රිය සේවකයන් දැඩි පීඩාවක

ආපදාවක් වූ විට හෝ වෙනත් ණය අවශ්‍යතාවක් වූ විට, හදීසි හා අත්‍යවශ්‍ය වියදමක් දැරීම සඳහා  රාජ්‍ය සේවකයන්ට ගෙවනු ලබන ආපදා ණය මුදල් නොගෙවීම නිසා දුම්රිය සේවකයන් දැඩි පීඩාවකට පත්ව ඇති බව දුම්රිය වෘත්තීය සමිති සන්ධානය ප්‍රකාශ කරයි. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල වෙත එම සන්ධානයේ සමකැඳවුම්කරු එස්.පී. විතානගේ විසින් මේ පිළිබඳ ලිපියක් යොමු කර තිබේ. එම ලිපියේ මෙසේද සඳහන් වේ.

“ආයතන සංග්‍රහයේ XXIV වන පරිච්ඡේදය 10: 1 අනුව සේවකයාගේ ඉල්ලීම මත, මාස 10 ක වැටුප් උපරිමයකට යටත්ව, ආපදවක් වෙනුවෙන් වැටුප් අත්තිකාරමක් ලබාගැනීමට සේවකයාට හැකියාව ඇත. ගංවතුර, නාය යාම් ආදි ස්වාභාවික විපත්වලදී සහන සැලසීමට, වෛද්‍ය වියදම්, පවුලේ කෙනකුගේ අවමංගල්‍යයකදී වියදම් පියවා ගැනීමට, ගෙවල් කුලී ගෙවීමට හෝ නිවාස අලුත්වැඩියාවක් කිරීමට, මදුරු දැල් මිල දී ගැනීමට, දරුවකුගේ පාසල් උපකරණ, පොත් පත්, පරිගණක යන්ත්‍ර හා උපාංග මිල දී ගැනීමට ආදී අත්‍යවශ්‍ය වියදමක් දැරීමට අවශ්‍ය වූ විට, පිටස්තර ණයකරුවකු වීමෙන්, රාජ්‍ය සේවකයා මෙන්ම රාජ්‍ය සේවයට අගෞරවයක් වීම වැළැක්වීම සඳහා රාජ්‍ය සේවකයන්ට මෙම ණය මුදල් අනුමත කරනු ලබයි. එසේ අනුමත කරන ණය මුදල් කඩිනමින් ගෙවිය යුතු වුවත්, අනුමත කර වසර ගණනක් බලා සිටීමට දුම්රිය සේවකයන්ට සිදු වී ඇත. මේ ආකාරයෙන් අනුමත කර, දුම්රිය සේවකයන්ට නොගෙවා ඇති ණය මුදල මේ වන විට රුපියල් කෝටි 17කට අධිකය.

දුම්රිය සේවකයන්ට මුහුණ දීමට සිදුවී ඇති ආපදා තත්ත්වය හෝ මුදල් අවශ්‍යතාව පිළිබඳ අවධානය යොමුකර, අනුමත කර ඇති ණය මුදල් සහ ඉල්ලා ඇති ණය මුදල් ගෙවීම් කිරීමට කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්නා ලෙස කරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු●

ධනූ රාමවික්‍රම – කොළඹ
Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 − ten =