හොන්දුරාස්හි වාමාංශික අපේක්ෂිකා ෂියොමාරා කැස්ත්‍රෝ ජානාධිපතිවරණයෙන් ජය ගනී.!

නොවැම්බර් 28 වැනිදා පැවති හොන්ඩුරාස් මැතිවරණ ප්‍රතිඵල අනුව වාමාංශික අපේක්ෂක ෂියෝමාරා කැස්ත්‍රෝ ඉදිරියෙන් සිටින බව වාර්තා වේ.
ඇයගේ ජයග්‍රහණය 2009 දී එක්සත් ජනපදයේ පිටුබලය ලත් කුමන්ත්‍රණයකින් ඇගේ සැමියා වන මැනුවෙල් සෙලායා බලයෙන් පහකිරීමෙන් පසු ප්‍රථම වරට වාමාංශික නායකයෙකු ජනාධිපති ලෙස නැවත පැමිණීම සනිටුහන් කරනු ඇත.
ඇය සංහිඳියාව, සාමය සහ යුක්තිය පිළිබඳ රජයක් පිහිටුවීමට යන බව කැස්ත්‍රෝ නිවේදනය කර තිබේ.
ඇය මධ්‍යම ඇමරිකාවේ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරිය ද වේ.

– හපුතන්ත්‍රීගේ ධම්මික

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × four =