ගමෙන් පටන්ගමු ! ඉතාලියේ රෝමයෙනුත් සහය….

ජීවිතය ලස්සන කරන – විසදුම් යෝජනා රැගෙන ගමෙන් පටන්ගමු ! ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන වැඩසටහනට සමගාමීව ඉතාලියේ රෝමයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාරයක් ජවිපෙ රෝම සහෝදරත්වය විසින් නොවැම්බර් 21 ඉරුදින රෝමයේ Monte Mario ප්‍රදේශයෙන් ආරම්භ කරනු ලැබීය.

එහිදී මේ දක්වා ප්‍රධාන ධනපති දේශපාලන පක්ෂවලට සහය දැක්වූ ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඉතාමත් කලකිරීමෙන් යුතුව ප්‍රකාශ කළේ එම පක්ෂ විසින් රටට කරනු ලැබ තිබෙන විනාශය නවතා රට ගොඩනැගීමට හැකි බලවේගයක් ලෙස බලාපොරොත්තු තැබිය හැක්කේ ජවිපෙ පිළිබදව බවයි.
ඉදිරි දිනවලදී රෝමයේ වෙනත් ප්‍රදේශවලත් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හමුවී සාකච්ජා කිරීමට ජවිපෙ රෝම සහෝදරත්වය සුදානම් බවද පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten − 9 =