ආසියාවේ දරුණුම උද්ධමනය ලංකාවේ

- මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ

ආසියාවේ දරුණුතම උද්ධමනය ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින බව ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ අධ්‍යයන හා වාණිජ විද්‍යා පීඨයේ ව්‍යාපාර ආර්ථික විද්‍යා අධ්‍යයන අංශ ප්‍රධානී මහාචාර්ය ජනක් කුමාරසිංහ සඳහන් කරයි.

වැරදි දේශපාලන තීන්දු හේතුවෙන් මෙම උද්ධමනය ඇති වී තිබෙන බව ද මහාචාර්යවරයා අවධාරණය කරයි. මෙම උද්ධමනය ලෝකය මුහුණ දෙන කොරෝනා වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් ඇතිවන උද්ධමනයටත් වඩා, ආරාධනා කර කැඳවාගත් උද්ධමනයක් බව ද ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මෙරට මුදලේ වටිනාකම වේගයෙන් අඩු වී ගොස් අතිධාවනකාරී උද්ධමනයකට යෑමේ අනතුරක් ඇතැයි ද මහාචාර්යවරයා සඳහන් කරයි. මෙය තවදුරටත් ඉහළ යෑමට නොදී පාලනය කරගත නොහැකි වුවහොත් සමස්ත ආර්ථිකයට ම ඉතා විශාල බලපෑමක් ඇති විය හැකි බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twenty + 2 =