අපේක්ෂා රෝහලට දානමය පරිත්‍යාගය භාරගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවයි

නැවත දැනුම්දෙන තුරු මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට දානමය පරිත්‍යාගය භාරගැනීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට තීරණය කර ඇති බව රෝහලේ අධ්‍යක්ෂවරයා පවසයි.

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලේ අධ්‍යක්ෂ, විශේෂඥ වෛද්‍ය විජිත් ගුණසේකර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කළේය.

දින ගණනකට පෙර මාධ්‍ය මඟින් රෝහලට පරිත්‍යාගශීලින් විසින් ලබාදෙන දානමය ආධාර සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් වාර්තා වී ඇති බවත් ඒ පිලිබඳ අමාත්‍යාංශ මට්ටමින් සිදුකෙරෙන පරීක්ෂණය අවසන් වන තුරු මෙම තීරණය ගත් බවත් රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කර තිබේ.

මෙම දානමය ආධාර සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඇතුළු වගකිවයුතු පාර්ශවයන් දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම පියවර ගෙන ඇති බවද රෝහල් අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කරයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen − fifteen =