මහින්ද සමරසිංහ මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වේ

හිටපු අමාත්‍යවරයෙක් වන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහ තමා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බව අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු අද (23) පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් පැවසුවේ අමෙරිකාවේ සහ මෙක්සිකෝවේ තානාපති ධූරය භාරගැනීම සඳහා මෙලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen + five =