තහනම් කළ පලිබෝධ නායක 5 ක තහනම ඉවත්කරයි

මෙරට කෘෂි කර්මාන්තය සඳහා යොදා ගනු ලබන පළිබෝධ නාශක ද්‍රව්‍ය පහක් තහනම් කරමින් 2014 වසරේ එනම් මීට වසර 07කට පෙර නිකුත් කොට තිබු ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් ඊයේ (22) නිකුත් කළේය.

මේ අනුව ග්ලයිෆෝසෙට්, ප්‍රොපනිල්, කාබරිල්, ක්ලෝෆයිරිෆොස් සහ කාබෝෆියුරන් නමැති රසායනික ද්‍රව්‍ය අන්තර්ගත පළිබෝධනාශක ද්‍රව්‍ය විකිණීම සහ භාවිතා කිරීම තහනම් කරමින් 2014/12/22 වැනිදා නිකුත් කොට තිබු ගැසට් නිවේදනයක් අවලංගු කරමින් පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර්වරයා විසින් මෙලෙස නව ගැසට් නිවේදනයක් ඊයේ නිකුත් කරන ලදී.

මහජනතාවගේ හිත පිණිස පළිබෝධනාශක තාක්‍ෂණික හා උපදේශණ කමිටුවේ උපදේශණය මත පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් අනුර විජේසේකර විසින් 2014/12/22 වැනිදා අංක 1894/4 යටතේ නිකුත් කොට තිබු අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කොට තිබු නියමය අවලංගු කරන බව පළිබෝධ නාශක රෙජිස්ට්‍රාර් ජේ.ඒ. සුමිත් 2021 නොවැම්බර් මස 01 වැනිදා දිනැතිව නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ සඳහන් කොට තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two + 11 =