අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ ට කොරෝනා

විදුලිබල අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ ට ද කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ඇමතිවරයා මේ වන විට නිරෝධායනයට යොමුවී ඇති බවද ආණ්ඩුවේ ආරංචි මාර්ග පැවසෙයි.

මෙම හේතුව නිසාම ඔහු අයවැය දෙවෙනි වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීමේ අවස්ථාවට ද ඊයේ සහභාගී නොවීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 − 2 =