පාට…

නිල් පාට ආදරේ තඹ පාට හැන්දෑවේ

යන්තමට රතුපාට නුඹේ දෙතොල් දුටුවාම

ආදරය වැඩි නිසා ඕන පාටක් වෙන්න

හිතෙනවා තවරන්න කළු පාට සුදු පාට…//

 

පැන්සලේ  ඉරි උඩින්  නොරිදවා නුඹ හෙමින්

ආදරේ  රන් පාට පින්සලෙන් ඇන්දා ද

දේව දුන්නට ඔයා ඒ පාට දුන්නා ද

ඒ නිසා මගෙ මැණික ඔය තරම් පින් පාට…//

 

හඳ එක්ක මැදියමේ හිරු පාට හැදුවාට

හා පැටියා මම වගේ ඔයා කැමතියි නේ ද

මගේ හැම හුස්මක්ම පාට කළ හඳ ගාව

හිඳින්නෙමි විඳින්නෙමි මියෙන්නෙමී හැමදාම…//

 

ගෙත්තම : මාමඩලේ ගැමුණු වික්‍රමසූරිය
Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × 2 =