අරුවක්කාරු කසළ අංගනය ජනජීවිතවලට තර්ජනයක්

ජල ගැලීම් තත්ත්වය නිසා පුත්තලම අරුවක්කාරු  කසළ අංගනය ජලයෙන් යට වී ඇතැයි වාර්තා වේ. එහි ගොඩගසා තිබූ කසළ ජලයත් සමඟ පිටාර ගලා උතුරා ගොස් ඇති අතර, එම අපජලය කළපුව දෙසට හරවා යැවීමට නිලධාරීන් විසින් දරන ලද උත්සාහයක් ප්‍රදේශයේ ජනතාගේ  විරෝධය නිසා අත්හිටුවා තිබේ.

වයඹ හඬ පරිසර සංවිධානය පවසන්නේ මෙම අසාර්ථක කසළ ව්‍යාපෘතිය හේතුවෙන් මෙම ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතයට හා අපද්‍රව්‍ය පුත්තලම කළපුවට ගලා යාම නිසා ධීවර ජනතාවගේ සෞඛ්‍යයට  දැඩි තර්ජනයක් එල්ල වී ඇති බවයි.

‘වයඹ හඬ’ පරිසර සංවිධානයේ සංවිධායක අජිත් ගිහාන් මහතා පවසන්නේ, මෙම ව්‍යාපෘතියේ කසළ තැන්පත් කරන හුණුගල් ටැංකි සියල්ල ජලයෙන් යට වී ඇති බවයි. මෙම ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි පසු මෙම අරුවක්කාරු කසළ ව්‍යාපෘතිය නවත්වන බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්ත  ප්‍රකාශ කර පුත්තලම ජනතාව රැවටූ බව ඔහු  පවසයි. අරුවක්කාරු කසළ ව්‍යාපෘතියේ කසළ මිශ්‍ර ජලය උතුරා යාමෙන් කළපු පරිසරයත්, ප්‍රදේශයේ ජලජ පරිසරයත් දූෂණය වීම වැළැක්වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් මතුව ඇතැයි ඔහු පෙන්වා දෙයි●

 

ශිවන්තිකා මුතුගලගේ – පුත්තලම.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × 4 =