ඉන්දියාවෙන් ගේන 98.00 සහල් සමුපකාරවල නෑ

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරනු ලබන නාඩු සහල් රුපියල්  98.00ක මුදලට සතොස ආයතනය තුළ පමණක් අලෙවි කිරීම අසාධාරණ බව කුරුණෑගල  ප්‍රදේශයේ මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරීහු පෙන්වා දෙති.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ සෑම ග්‍රාමසේවා වසමක්ම නියෝජනය වන පරිදි සමුපකාර වෙළෙඳ සල් තිබෙන බැවින්, එම ආයතනවල දී රුපියල් අනූඅටට සහල් අලෙවි කරන්නේ නම්, ජනතාවට පහසුවක් වන බව ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයකු වන රිදීගම කවිසිගමුව ප්‍රදේශයේ පදිංචි  කේ. ඒ. නිමල් පවසන්නේ,  තමා පදිංචි ස්ථානයේ සිට  ආසන්නතම සතොස ආයතනය පවතින්නේ කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ බවත්, එම දුර බස් රථයෙන් ගමන් කරන්නේ නම්, රුපියල් 80.00ක පමණ වියදමක් දරාගත  යුතු බවත් ය. එසේ ගිය ද, ස.තො.ස. ආයතනය ලබා දෙන්නේ සහල් කිලෝ පහක් වීමත්,  එම කිලෝ පහ ලබා දීමටවත් සතොස අලෙවි සල්වල සහල් නැති බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි●

 

 චමලි තෙන්නකෝන් – කුරුණෑගල.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten − 6 =