සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන් 24 – 25 වර්ජනයේ !

එළඹෙන 24 හා 25 දෙදින තුළ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයක් දියත් කිරීමට සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ සම්මේලනය තීරණය කර තිබේ.

ඒ සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ ඉල්ලීම් පිළිබදව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිහඩ පිළිවෙතක් අනුගමනය කිරීමට එරෙහිවයි. වෛද්‍ය නොවන සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ වැටුප් විෂමතාවය වහා නිවැරදි කිරීම, හෙද, පරිපූරක වෛද්‍ය උපාධිධාරීන් සදහා පිළිගත් වැටුප් ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම, වෛද්‍ය පරිපාලනයකට සීමා වී ඇති ‘සෞඛ්‍ය කළමනාකරණය’ සෞඛ්‍ය පරිපාලන සේවාවක් බවට පත් කිරීම, සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ට අදාළ DAT දීමනාව වහා ලබා දීම, අමතර දීමනා සඳහා සමාන ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම, මාණ්ඩලික සේවා තත්වය, 5/7 උසස්වීම් වලට අදාළ චක්‍රලේඛ වහා නිකුත් කිරීම, සෞඛ්‍ය සේවාව සංවෘත සේවාවක් බවට පත් කිරීම යන ඉල්ලීම් ඒ අතර වේ.

ඉහත සඳහන් ඉල්ලීම් මූලික කර ගනිමින් පරිපූරක වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්, හෙද සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් පනස් දහසක් පමණ වර්ජන ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට නියමිත බව සෞඛ්‍ය වෘත්තීයවේදීන්ගේ සම්මේලනයේ කැඳවුම්කරු රවී කුමුදේශ් පැවසීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 − 6 =