මානව හිමිකම් කොමිසමේ සභාපති පුටුව හිස් !

ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ධුරය හිස්වී මාසයක් ගතවී තිබේ.
එහි සභාපති ධුරය දැරූ ආචාර්ය ජගත් බාලසූරිය පසුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේදී සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් විය. ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ කොමසාරිස් නිමල් කරුණාසිරි මාධ්‍ය වෙත පවසා තිබුණේ වසරකට ආසන්න සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කිරීමෙන් පසු වයස්ගත තත්වය හා සෞඛ්‍ය හේතුන් සලකා ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය සිය කැමැත්තෙන්ම ඉල්ලා අස් වු බවයි.

එම පුරප්පාඩුව පිරවීම සදහා පාර්ලිමේන්තු කවුන්සිලය හෝ ජනාධිපතිවරයා මෙතෙක් මැදිහත් වී නැත. ආචාර්ය ජගත් බාලසුරිය ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ලෙස ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරන ලද්දේ 2020 වසරේ දෙසැම්බර් 10 වැනි දිනයේ දිය. ආචාර්ය එම්.එච්. නිමල් කරුණාසිරි, වෛද්‍ය විජිත නානායක්කාර, අනුසුයා ෂන්මුගනාදන්, එච්.කේ. නවරත්න වේරදුව යන මහත්ම මහත්මීන් කොමිසමේ සාමාජිකයන් ලෙස තවදුරටත් කටයුතු කරමින් සිටී.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × one =