මේ පොහොර වංචාව කාගේ ද?

බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය සභාව එක්රැස් කරන කැළිකසළ යොදාගෙන නිපදවනු ලබන කොම්පෝස්ට් පොහොර විකිණීමෙන් ලැබෙන කිසිදු ආදායමක් ප්‍රාදේශීය සභාවට නොලැබෙන බව වාර්තා වේ. 
සභාවේ සේවකයන් සහ සම්පත් යොදාගෙන කැළිකසළ එකතු කර ප්‍රාදේශීය සභාව විසින් ම  පවත්වාගෙන යනු ලබන ආයතනයක් විසින් මෙම  කොම්පෝස්ට් පොහොර නිෂ්පාදනය කරනු  ලබයි.
එම නිෂ්පාදනය කරනු ලබන කොම්පෝස්ට්   පොහොර  කිලෝ ග්‍රෑම් 10, 25, 50 ප්‍රමාණවලින් අසුරා  ප්‍රාදේශීය සභාවටම ගෙන ගොස් සභාවේ සේවකයන් යොදවා විකිණීම් කළ ද කිසිදු බිල් පතක් නිකුත් කරනු  නොලබයි.
මේ පිළිබඳව මීට පෙර විපක්ෂයේ මහජන නියොජිතයන්ගේ දැනුම්වත් කිරීම් මත පරීක්ෂණ සිදු වුව ද, මෙම වංචාව පෙර පරිදි ම සිදු වෙමින් පවතින  බව ඔවුහු චෝදනා කරති●
චන්දන හේවගේ – බෙලිඅත්ත.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + three =