ඇසට්ලයින් ලීසිං වාරික ගෙවීමේ පහසුකම් දැන් කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටියේදීත්

පාරිභෝගිකයන්ට තව දුරටත් පහසුව සහ ළඟා වීමේ හැකියාව පුළුල් කරමින් ඇසට්ලයින් ලීසිං වාරික දිවයින පුරා පිහිටි 460කට අධික වන ‘කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි’ ජාලය ඔස්සේ ගෙවීමේ පහසුකම් සලසමින් ඇසට්ලයින් ලීසිං සහ කාගිල්ස් බැංකුව ගිවිසුම්ගත වීම පසුගිය දා සිදු කෙරිණි.

කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටියක් හරහා ඇසට්ලයින් ලීසිං වාරිකයක් ගෙවීමේ දී පළමුව සිදු කළ යුතු වන්නේ කවුන්ටරයෙන් ලබා ගන්නා කෑෂ් වවුචර් පත ගනුදෙනුකරුගේ නම, ජාතික හැඳුනුම් පත් අංකය, ජංගම දුරකථන අංකය සහ වාහන අංකය/ලීසිං ගිවිසුම් අංකය ඇතුළත් කර පුරවා මුදල් සමඟ භාර දීමයි. ඉන් අනතුරුව අදාළ ලීසිං වාරිකයට රිසිට් පතක් ගනුදෙනුකරු වෙත ලබා දෙනු ඇත. කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටියෙන් පිට වීමට පෙර එම රිසිට් පතේ තොරතුරු නිවැරැදි දැයි පරීක්ෂා කිරීම හරහා වැඩි දුරටත් ගෙවීම පිළිබඳව තහවුරු කර ගත හැකි ය. එවිට ගෙවීම සහ රිසිට් පතේ සඳහන් කරුණු අතර වෙනසක් ඇත් නම්, එය නිවැරැදි කර ගත හැකි වේ. කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටියකින් ගෙවනු ලබන ඇසට්ලයින් ලීසිං වාරික අදාළ ගිණුමට එවලේම යාවත්කාලීන වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින්, ඇසට්ලයින් ලීසිං කම්පනි ලිමිටඩ්හි ප්‍රධානී (Channel Management) සංඛ ජයම්පති මහතා පැවසුවේ, අපහසුතා අවම කර ගනිමින් තම ගෙවීම් සිදු කිරීමට පාරිභෝගිකයන්ට අවස්ථාව සලසන ක්‍රියාවලියක තවත් මුලපිරුමක් ලෙස මෙම ගිවිසුම්ගත වීම හැඳින්විය හැකි බවයි. “දිවයින පුරා පිහිටි කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි ජාලය වැඩි පැය ගණනක් විවෘත කර ඇති අතර, සමහර ශාඛා පැය 24ම විවෘත බැවින්, පාරිභෝගිකයන්ට පහසු වේලාවක ගෙවීම් කිරීමේ හැකියාව ලැබෙනවා” යැයි ඔහු කියා සිටියේ ය.

මෙම පහසුකම පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් කාගිල්ස් බැංකුවේ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (Retail – SME Business) මෙසේ පැවසුවේ ය: “අපගේ පාරිභෝගිකයන්ගේ එදිනෙදා ව්‍යාපාරික කටයුතුවලට සහාය වෙමින්, නව්‍ය විසඳුම් ලබා දීමට කාගිල්ස් බැංකුව හැම විටම උත්සාහ කරනවා.”

දිවයින පුරා පිහිටි ශාඛා 53ක් සමඟින්, ඇසට්ලයින් ලීසිං ප්‍රමුඛතම විශේෂිත ලීසිං සමාගම වන අතර නව්‍ය, පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්ම සැකසූ සහ විශ්වාසදායක ලීසිං සහ ණය විසඳුම් සමඟින් මූල්‍ය පහසුකම් පිරිනැමීම අඛණ්ඩව සිදු කරයි. මෙනිසාම විවිධ තරාතිරමේ සියලුම ආකාරයේ

පාරිභෝගිකයන්ට මූල්‍ය විසඳුම් ලබා දීමට හැකියාව ලැබී ඇති අතර, ඉහත ක්‍රමවේදය හේතුවෙන් ඇසට්ලයින් ලීසිං කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් සඳහා ද මූල්‍ය පහසුකම් සපයයි●

Leave A Reply

Your email address will not be published.

18 + 7 =