8

විනී හෙට්ටිගොඩ ‘කාටුන් ‘ ලංකා 2020 -11 -10

Previous articleගුරු සටන ඉදිරියේ 2/3 ආණ්ඩුව පරාදයි!
Next articleඔර්හාන් පමුක්ට එරෙහිව අපහාස චෝදනා විමර්ශනයක්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here