පරාජයෙන් පසු සජිත් කැලේ පැනලා – දුරකථනයෙන් සම්බන්ධ කරගන්නත් බැහැ

ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජයට පත්වූ සජිත් ප්‍රේමදාස මේ දිනවල යාල වනෝද්‍යානයට වී කාලය ගත කරමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ඔහු මෙසේ වනෝද්‍යානයට වී කාලය ගත කරන්නේ පසුගිය සිකුරාදා දිනයේ සිටය. මේ හේතුව මත සමග කිසිවෙකුට ඔහු සමග සම්බන්ධ වීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ඇතිවී තිබේ.

දුරකථන මාර්ගයයෙන් හෝ සම්බන්ධ කරගැනීමට නොහැකි තත්වයක් ඇතිව තිබෙන්නේ ඔහු සිටින ප්‍රදේශයට දුරකතන සංඥා නොමැති වීම හේතුවෙනි.

මෙසේ යාල වනෝද්‍යානයට වී කල් ගත කරන සජිත් ප්‍රේමදාස නැවත වනාන්තරයෙන් බැහැරට පැමිණෙන දිනයක් මේ වන තෙක් දැනගන්නට නොමැති බව ද වාර්තා වේ.

ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජයට පසු ඔහු මේ දක්වා මාධ්‍ය ඉදිරියට පැමිණ නැති අතර පාක්‍ෂිකයන් හමුවක් පමණක් පවත්වනු ලැබීය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 2 =