රක්නා ලංකා ප්‍රධානියා, ජනාධිපති කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානියා වෙයි

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ  තම කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානි ලෙස විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් කේ.බී. එගොඩවෙල පත්කර ඇත. තිස් වසරක කාලයක් යුද හමුදාවේ සේවය කළ ඔහු පසුව  පුද්ගලික ආරක්ෂක ආයතනයක ද සේවය කළ අයෙකි.

ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධන කිරීමේ සංස්ථාවේ අධ්‍යක්ෂ ලෙසද එගොඩවෙල  මීට පෙර කටයුතු කරන ලදී. එමෙන්ම රක්නා ලංකා සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙසත් ඔහු කර කටයුතු කලේය.

newstube

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + sixteen =