ලංකා e-paper (2021.11.07)

30Previous articleතේරුම් ගැනීම – එකඟ වීම – ගරු කිරීම කල්ලන්ටත් ගරු කරණු ක්වින්ටින් ඩි කොක් ගේ ප්‍රශ්නය කෙසේ ද යත්
Next articleසුනිල් විජේසිරිවර්ධන අපට ගෙනෙනුයේ මේ මහා සම්ප්‍රදායක අගනා මං සලකුනු කිහිපයකි

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here