සාගතයට පාර කපන පොහොර බෙහෙත් ගැටළුව වහා විසඳනුවිසඳනු !!

වැලිමඩ – ඌවපරණගම ගොවිජන එකමුතුව හා එක්ව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණය අද දින (03) කැප්පෙටිපොළ විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

14 − 11 =