අගමැති ඉල්ලා අස්වෙයි

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. ජනාධිපතිවරයාට නව ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා ඉඩ සලසා දෙමින් තමන් ඉල්ලා අස්වන බව රනිල් වික්‍රමසිංහ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර ඇත.

මෙම ඉල්ලා අස්වීම නිල වශයෙන් හෙට (21) ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දීමට  නියමිත බවද එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × three =