මුදල් අමාත්‍යාංශය අජිත් කබ්රාල්ට…?

මුදල් නියෝජ්‍ය ඇමති ධුරය අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් වෙත ලබා දීමේ සූදානමක් ඇති බව වාර්තා වේ. ඒ ඔහු ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට පත් කිරීමෙන් අනතුරුවය.

මෙසේ ඔහු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් පත් කිරීම සඳහා ඉල්ලා අස් වන්නේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව මේ වන විට සාකච්ඡා වෙමින් පවතින අතර තවමත් ඒ පිළිබඳ අවසන් තීන්දුවක් ගෙන නොමැති බව ද සඳහන්ය.

මෙසේ මුදල් විෂය කළමණාකරණය කිරීම සඳහා අජිත් කබ්රාල්ගේ නම යෝජනා වී ඇත්තේ පී.බී.ජයසුන්දර ජනාධිපති ලේකම් වශයෙන් පත් කිරීමට තීරණය කිරීම නිසාය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

sixteen − 2 =