වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම නාහිමියන් අපවත් වෙති

කොළඹ – හලාවත දෙදිසාවේ ප්‍රධාන අධිකරණ සංඝ නායක කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ කුලපති අග්‍රමහා පණ්ඩිත පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම නාහිමියන් අපවත් වෙති.

1937 පෙබරවාරි 20 වැනි දින වයඹ පළාතේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ දේවමැදි හත්පත්තුවේ දඹදෙණි උඩුකහ උතුරු කෝරළයේ පිහිටි වැලමිටියාව නම් ගම්මානයේ දී පලිහවඩන ආරච්චිලාගේ ටිකිරි බණ්ඩාර නමින් උන්වහන්සේ උපත ලැබ තිබේ.

අග්‍රමහා පණ්ඩිත පූජ්‍ය වැලමිටියාවේ කුසලධම්ම නාහිමියන් අපවත්වන විට 84 වන වියේ පසු විය.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 − 3 =