අපේ මිතුරෝ අපිව පාවා දුන්නා” – මහින්ද දේශප්‍රියගෙන් ප්‍රකාශයක්

මෙවර ජනාධිපතිවරණයට අදාළ තම නිල කටයුතු අවසන් වීමෙන් අනතුරුව තනතුරින් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාරදෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසයි.

“සමහර විට සභාපති හැටියට සහභාගිවන අවසාන රැස්වීම (මාධ්‍ය) මේක වෙන්න පුළුවන්.” ඔහු පැවසීය.

මෙම ජනාධිපතිවරණ සමයේ දී ඇතැම් විට “තදින් කතාකිරීමට” සිදුවීම හේතුවෙන් කිසිවෙකුගේ හිත රිදීමක් සිදුවුයේ නම් සමාව ඉල්ලා සිටින බව ද ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

මේ අතරතුර ජනාධිපතිවරණ සමය තුළ ඇතැම් මාධ්‍ය ආයතන හැසිරුණු ආකාරය පිළිබඳව සිය අසතුට ද ප්‍රකාශ කළේය.

මාධ්‍ය උපමානවලට අනුකූලව “අපේ මිත්‍ර පෞද්ගලික මාධ්‍ය දෙකත්, රාජ්‍ය මාධ්‍යයත්” හැසුරුණේ නම් මෙම ජනාධිපතිවරණය “මීට වඩා හොඳට කරන්නට” තිබුණු බව මහින්ද දේශප්‍රිය අවධාරණය කළේය.

“අපේ මිතුරෝ අපිව පාවා දුන්නා කියල කියන්න පුළුවන්. ඒ මාධ්‍ය ආයතන මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සමඟ ඇතිකරගත් එකඟතාව කඩ කළා.”

ඔහු මෙම ප්‍රකාශය කළේ අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ය.

BBC

Leave A Reply

Your email address will not be published.

six + nine =