මහින්දානන්ද ගෙන් ඔබ්බට ගොස් ජනාධිපති රුව සහිත පඹයන්ට පහරදෙයි

ගොවි විරෝධතා දිනින් දින වර්ධනය වීමත් සමඟ මෙතෙක් කාලයක් කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයාගේ රුව සහිත පඹයන් පිලිස්සීමෙන් ඔබ්බට ගොස් ජනාධිපතිවරයාගේ රුව සහිත පඹයන්ට පහරදීමටද කටයුතුකරමින් තිබේ. මේ අතර අනුරාධපුර පදවිය ප්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාවයකදී ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආකාරයට සැකසූ අනුරුවකට පහර දීමට කටයුතු කළේය.

වගාවට අවශ්‍ය සුදුසු පොහොර ඉල්ලමින් මෙම විරෝධතාවය අනුරාධපුර පදවිය ප්‍රදේශයේ ගොවීන් විසින් සංවිධානය කර තිබිණි.

මේ අතර අම්පාර නාමල්ගම ප‍්‍රදේශයේ පැවති විරෝධතාවයකදී ජනාධිපතිවරයා ආකාරයෙන් සරසන ලද පුද්ගලයෙකු යොදාගනිමින් විරෝධය දක්වනු දැකගැනීමට හැකිවිය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 + 13 =