කොලින් පවල් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ හිටපු රාජ්‍ය ලේකම් (2001-2005)වරයෙකු වූ කොලින් පවල් අද කොවිඩ් රෝගය වැළඳීම නිසා ඇති වූ සන්කුලතාවයන්ගෙන් ගෙන් මිය ගොස් ඇත. ඔහු පුර්ණ එන්නත් කරණයට ලක්වූවෙකි මියයනවිට ඔහුගේ වයස අවරුදු 82ක් විය.කළු ජාතිකයෙකු වූ කොලින් පවල් ජෝර්ජ් බුෂ් යටතේ 2001-2005 දක්වා රාජ්‍ය ලේකම් ධුරය දැරීය. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ඉතාමත් ආක්‍රමණ ශීලි යුගයය ක පවල් හමුදා ප්‍රධානියා(1989-1993) විය.

1989 පැනමා රාජ්‍ය ආක්‍රමණය කිරීම සහ ඉරාකය ආක්‍රමණය කරනු ලැබුවේ කොලින් පවල්ගේ යුද්ධ නායකත්වය යටතේය.
ඇමරිකානු ආක්‍රමණික ප්‍රතිපත්තියට ඔහුගෙන් ප්‍රබල අනුග්‍රහයක් ලැබිණි.

– දයාපාල තිරාණගම

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ten + one =