පොහොර වෙනුවෙන් මින්නේරිය පිරෙයි !

වී ඇතුළු තම වගාවන් සඳහා අවශ්‍ය පොහොර නොමැති වීම හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව සිටින ගොවි ජනතාව විශාල පිරිසක් අද (14)දා මින්නේරිය නගරයේ දැවැන්ත විරෝධතාවක් පැවැත්වූහ.

ඒ සඳහා ගොවීන් 2,000කට අධික පිරිසක් සහභාගි වී සිටි අතර, මේ නිසා මින්නේරිය නගරයෙන් මඩකලපුව – කොළඹ මාර්ගය අවහිර වී තිබිණි. සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය, කවුඩුලුවැව ගොවි සංවිධානය සහ මින්නේරිය ඒකාබද්ධ රජයේ ගොවි සංවිධාන ඒකාබද්ධව මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × one =