ගුරු – විදුහල්පති වර්ජනය අඛණ්ඩව ඉදිරියට

ගුරු – විදුහල්පති සන්ධානයේ වෘතිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන බව ගුරු සහ විදුලහල්පති සන්ධානය අද මධ්‍යහනයේ මධ්‍යහමුවක් පවත්වමින් පැවසීය.

ඔන්ලයින් වර්ජනයේ නිරත ගුරු වෘත්තීය සමිති නියෝජිතයින් සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ අතර විශේෂ සාකච්ඡාවක් ඊයේ පැවැත්වුනු නමුත් ගුරු සංගම් සිය තීරණය අද ප්‍රකාශ කරන බව ඊයේ පැවසීය.

ඒ අනුව ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති සන්ධානය අද තීරණය කර ඇත්තේ, වෘත්තිය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීමටය.

ගුරු, විදුහල්පති සංගම් පැය තුනහමාරකට අධික කාලයක් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සමග ඊයේ සාකච්ඡා කර තිබූ අතර ගුරු – විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා විසඳීම සඳහා පත්කළ කැබිනට් අනුකාරක සභාවේ සමාජිකයෝ ද මෙම සාකච්ඡාවට එක්ව සිටියේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + 16 =