පානගල ගොවීන්ට ලාහුගල ප්‍රා.ලේ. හරස් වෙයි

පානම, පානගල ප්‍රදේශයේ ඉඩම්වල වගා කටයුතු එම ප්‍රදේශයේ ගොවීන්ට තහනම් කර ඇති ලාහුගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා එම ඉඩම් වෙනත් ව්‍යාපාරිකයන්ට හා සමාගම්වලට ලබා දීමට කටයුතු කරන බව එම ගොවීහු චෝදනා කරති.

මේ හේතුවෙන් මෙවර මහ කන්නයේ තම වගාවන් කර ගැනීමට නොහැකිව පානගල ගොවීහු මහත් ගැටලුවකට මුහුණ දී සිටිති.

විවිධ සමාගම් හා ව්‍යාපාරිකයන් විටින් විට පැමිණ තමන් වගා කරන බිම් අත්පත් කර ගන්නා බවත්,  ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් කරන පැමිණිලි ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා ඇතුළු රජයේ නිලධාරීන් නොසලකාහරින බවත් පානගල ගොවීහු පවසති●

ශිවන්තිකා ඉරෝෂනී – පානම

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × five =