“මාතෘභූමිය මෙසේ දියවී යාම මුස්ලිම් කඩේ කොත්තුව හරි සාෆිගෙ පැලෝපීය නාලෙ හරි තරම් දේශප්‍රේමී අයට ආකර්ෂණීය නෑ”.

මේ තියෙන්නෙ අද මහවැලි ගඟ. පේරාදෙණිය පාලම යට. හැම තද වැස්සකටම මේ ගඟ මේ පාට වෙනවා. මීටත් වඩා බොහෝ රතු වෙන දවස් තියෙනවා.
මම ලෝකයේ දිගම ගඟක් වන මිසිසිපි ගඟ වැහි කාලෙටත් දැකල තියෙනවා. කිලෝමීටර් 3730ක් දිග එහි හැමතැනම මං දැකලා නෑ. මං දැක්ක තැන්වලදි නම් එය මෙපමණ බොර පාටක් ගන්නෙ නෑ වැස්සටවත්. ඇමරිකාවේ මං දැකලා තියෙන සියලු ම ගංගා මහවැලියට වඩා දිගයි. ඒවත් මෙහෙම බොර වෙන්නේ නෑ.
(කොලරාඩෝ වගේ පැතිවල වේගවත් බැස්මෙන් යුතු ගංගා මං දැකලා නෑ.)
එහෙම බොර නොවන්නේ මෙවැනි රතු පසක් එහි නැති නිසා විතරක් වෙන්න බෑ.

“ලංකාව ”
කියල නම් කරන පෘථිවි කෑල්ලට අපි කාලෙයක් සලකල තියෙන විදියත් මේකෙන් පේනවා.
අපේ රට මේ විදියට ඛාදනය වුණොත් වැලි ජාවාරමට විතරයි යහපතක් වෙන්නෙ.
අපේ උඩ රට කදු සමහර කාලෙට ගිනි තියන්නත් වැලි ජාවාරම්කරුවන් සම්බන්ධ බව පත්තරේ ගියා.
එහෙම ගිනි තිබ්බම වැහි කාලෙට වැඩි වැඩියෙන් වැලි පහළට එනවා.
අපේ සංවර්ධන වැඩ, නගර සැලසුම්, වගා ක්‍රම, ගෙවල් හැදිලි ආදී සියල්ල මේකට දායක වෙනවා.
මාතෘභූමිය මෙසේ දියවී යාම මුස්ලිම් කඩේ කොත්තුව හරි සාෆිගෙ පැලෝපීය නාලෙ හරි තරම් දේශප්‍රේමී අයට ආකර්ෂණීය නෑ.
දර්ශනීය සරසවියක් මැදින් රටක් හේදිලා යනවා. අපේ රටේ හේදිලා යන්නේ පොළොව විතරක් නොවන හින්ද අපට ගාණක් නෑ.
(මේ සමග මිසිසිපි ඡායාරූප දෙකක් අමුණා තියෙනවා. වඩා පැහැදිලි ජලය තියෙන්නෙ ඉහළ මිසිසිපියේ. පහළ මිසිසිපියෙ ජලය ටිකක් බොර පාටයි. හැබැයි ඔවුන් දැනටමත් මේ ප්‍රශ්නෙට විවිධ විසඳුම් හොයමින් ඉන්නවා.)

– ලියනගේ අමරකීර්ති (fb)

Mahaweli

Mississippi River

Leave A Reply

Your email address will not be published.

fifteen − twelve =