අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාන් රු.10 කින් ඉහළට

තිරිඟු පිටි මිල ගණන් ඉහළ දැමීමත් සමඟ අද(11) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට, පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 5 කින් ඉහළ දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

රජය මිල පාලනය ඉවත් කිරීමත් සමඟ තිරිඟු පිටි මිල ගණන් ඉහළ දැමීමත් සමඟ අදාළ තීරණය ගත් බවයි එම සංගමය පෙන්වා දෙයි.
ඒ වගේම බත් පැකට්ටුවක, කොත්තුවක, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක සහ කිරි තේ එකක මිලද රුපියල් 10 කින් ඉහළ දැමූ බව සමස්ත ලංකා ආපනශාලා හිමියන්ගේ සංගමය මීට පෙර නිවේදනය කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four − three =