මිල පාලනය ඉවත්කිරිමත් සමඟ තිරිඟු පිටි හා සිමෙන්ති මිලත් ඉහළට

ඊයේ දින ගෑස් මිලගණන් අධික ලෙස ඉහළ යාමත් සමඟ අද (11) උදෑසන සිට ක්‍රියාත්මකවන පරිදි තිරිඟු පිටි කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 10 කින් ඉහළ දමන බව සෙරන්ඩිබ් සමාගම පවසන අතර කිලෝ 50 සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 93 කින් ඊයේ (10) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බව සංස්ථා සිමෙන්ති සමාගම ප්‍රකාශ කරයි.

රජය මිල පාලනය ඉවත් කිරීමත් සමඟ මෙතෙක් සාකච්ඡා මට්ටමේ පැවති තිරිඟු පිටි මිල ගණන් අද දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති අතර මේ සමඟ බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ගණන්ද ඉහළ යනු ඇත.

මේ සමඟ මෙතෙක් රුපියල් 1,005 ක් ලෙස පැවති සිමෙන්ති කොට්ටයක නව මිල රුපියල් 1,098 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − two =