‘ඇෆිනිටි’ නවතම නව මානයකට ගෙන එන ඩේවිඩ් පීරිස් හා ඇවොනෙට් එකමුතුව

‘ඇ ෆිනිටි (ට් එකමුතුවAFFINITI) මූල්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා පද්ධතිය’ සවිබලගන්වමින් – එහි ගෝලීය ව්‍යාප්තිය ද තව දුරටත් පුළුල් කරන නවතම හවුල් ව්‍යාපාරයක් දියත් කරන බව පසුගියදා ඩේවිඩ් පීරිස් සමූහ සමාගම සහ ඇවොනෙට් ටෙක්නොලොජීස් සමාගම එක්ව ප්‍රකාශයට පත්කරන ලදී.

‘ඇෆිනිටි’ යනු මූල්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණික පද්ධතියක් වන අතර එය ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා අංගසම්පූර්ණ – ඩිජිටල් ‘කල් ඉකුත්වූ ණය සහ ගෙවීම් ආපසු අය කරගැනීම සහ සේවාලාභීන් කළමනාකරණය කිරීම පිළිබඳ ක්‍රියාවලියකි’. ‘ඇෆිනිටි’ මූල්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණික පද්ධතිය – දැනටමත්, බැංකු හා මූල්‍ය සේවා සහ රක්ෂණ, විදුලි සංදේශ, උපයෝගිතා සහ රාජ්‍ය අංශයේ ආයතනවල ‘ණය ආපසු ලබාගැනීම සහ අයකරගැනීම් කටයුතු’ ස්වයංක්‍රීයකරණය කර ඇති අතර, මෙහෙයුම් කාර්ය මණ්ඩලයේ මැදිහත්වීම අවම කර,  කල් ඉකුත් වූ ණය අයකර ගැනීමේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවා ඇත.

‘ඇෆිනිටි’ හි සුවිශේෂී ලක්ෂණ වන්නේ; මුල්‍ය අපහසුතා පැනනගින ගනුදෙනුකරුවන් පිළිබඳ ‘ණය සහ ගෙවීම් ආපසු අය කර ගැනීම් අපහසුතා සඳහා සහන සැලසීමේ ක්‍රියාවලිය’ මගින් කල් ඇතුව හඳුනා ගැනීම, ස්වයංක්‍රීයකරණය කළ ‘ණය සහ ගෙවීම් ආපසු අයකරගැනීම් කල් ඉකුත්වීම හඳුනාගැනීම’ සහ ‘මුදල් එකතු කිරීම ප්‍රශස්තකරණය’ මගින් අයකර ගැනීමේ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම, පරිගණක මෘදුකාංගය මගින් ස්වයංක්‍රීයව අනාගත ප්‍රවණතා පූරෝකථනය කිරීම, සහ ‘කල්ඉකුත් වූ ණය ඇති ගනුදෙනුකරුවන් සමග ඔවුන්ගේ එකඟවීම් සහ ගෙවන ආකාරය ගැන සැලැසුම් පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන – පරිගණකගත ‘බොට්’ ක්‍රියාකාරීත්වය යනාදියයි.

මෙම ‘ඇෆිනිටි – මූල්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණික සේවා පද්ධතිය’ දැනටමත්, ප්‍රමුඛ පෙළේ බැංකු, බැංකු නොවන මූල්‍ය ආයතන සහ විදුලි සන්දේශ ආයතන විසින් භාවිත කරනු ලබයි. සම්පත් බැංකුව, පෑන් ඒෂියා බැංකුව, එච්.එන්.බී. ෆිනෑන්ස්, එච්.ඩී.එෆ්.සී. බැංකුව, සී.ඩී.බී., එල්.බී. ෆිනෑන්ස්, වැලිබල් ෆිනෑන්ස් සහ ඩයලොග් ආසියාටා ද, ඒ අතර වේ.●

පුෂ්ප එපිටකඩුව
Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × five =