පොහොර හිඟය නිසා ගොවිතැන් අත්හැරීමේ අවදානමක්

පොහොර නොමැති වීම නිසා  එළැඹෙන කන්නයේ වගා කටයුතුවලින් ඉවත් වන බවට ප්‍රදේශ රැසක වී, එළවළු සහ අතිරේක බෝග වගාවල නිරත ගොවීහු පවසති.
අම්පාර බඩඉරිඟු ගොවීන් ද පවසන්නේ පොහොර ගැටලුව හේතුවෙන් තමන්ට ද වගාව අත්හැර දැමීමට සිදුව ඇති බවයි. අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දමන, දේවාලහිඳ සහ කෙසෙල්වත්ත ඇතුළු ගම්මාන රැසක ගොවීහු මහ කන්නයේ බඩඉරිඟු වගාවේ නිරතව සිටිති.
මෙම ප්‍රදේශවල අක්කර 1,500ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක බඩඉරිඟු වගාව සිදු කෙරෙන අතර, මෙවර පොහොර ලබා ගැනීම පිළිබඳව ඇති අවිශ්වාසය නිසා තමන් බිම් සකස් කිරීම අත්හැර දැමූ බව එම ගොවීහු පවසති.
මේ අතර රසායනික පොහොර නොමැතිකම නිසා තම තේ අස්වැන්න අඩු වී ඇති බවට රට පුරා සිටින කුඩා තේවතු හිමියෝ ද චෝදනා කරති●

 

ධනුෂ්ක ලිහිණියාගම
අම්පාර.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 3 =