පැන්ඩෝරාගේ රහස් පෙට්ටිය හා අය වැය

පැන්ඩෝරා යනු ග්‍රීක දේව සාහිත්‍යයේ එන දෙවඟනකි. මහා දෙවියන් ඇයට රහස් පෙට්ටියක් භාර දී එය කිසි දිනෙක විවෘත නොකරන ලෙස අණ කළේලු. ඇයගේ කුතුහලය නිසා එය විවෘත කිරීමෙන් එහි සඟවා තිබූ නරක සියල්ල ලොවට පැමිණි බව එම සාහිත්‍ය කතාවයි.

‘පැන්ඩෝරා පේපර්ස්’ ආවේ එම පෙට්ටියෙන් නොවේ. ලොව පුරා ගවේෂණාත්මක මාධ්‍යකරණයේ යෙදෙන ජනමාධ්‍යවේදීන් 600කින් පමණ සැදුම්ලත් සංසදයක් විසින් කරන ලද දැවැන්ත මෙහෙයුමකින් පසු සොයා ගත් ලොව හිටපු සහ සිටින දේශපාලනඥයන්ගේ අයථා මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳ රහස්‍ය ලිපි එකතුවකි. ලොව බොහෝ වංචාවන් පිළිබඳ පරීක්ෂණ හෝ නඩුවල දී ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලනඥයන් ගෑවී සිටින්නාක් මෙන්ම මෙම ලිපි අතර රාජපක්ෂ පවුලේ නිරූපමා රාජපක්ෂගේ නම ගෑවී තිබේ. ඒ තම ස්වාමිපුරුෂයා සමඟ ව්‍යාජ සමාගමක් හරහා ඩොලර් මිලියන 160කට අධික වත්කමක් ඉපැයීමට අදාළව ය. මේ සම්බන්ධව ජනාධිපතිවරයා විසින් විමර්ශන කටයුතු කරන ලෙස අල්ලස් කොමිසමට දැන් වූ බවට ප්‍රවෘත්ති පළ විය. නඩුත් නඩුකාර හාමුදුරුවන්ගේ, බඩුත් නඩුකාර හාමුදුරුවන්ගේ නිසා නෛතික ක්‍රියාවලිය ගැන දැනට කිසිවක් පැවසිය නොහැකි ය.

ලබන වසරේ රජයේ වියදමින් සියයට 28ක් (27.89) රාජපක්ෂ පවුලේ මැති ඇමැතිවරු වෙනුවෙන් වෙන් වේ. එනම් රුපියල් කෝටි 69,885කි. ඒ අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අමාත්‍ය ධුර දරන තාක්ෂණ, මුදල් සහ ප්‍රාග්ධන අමාත්‍යාංශ සඳහා රුපියල් කෝටි 42,537ක්, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ  අමාත්‍ය ධුර දරන බුද්ධ ශාසන, නාගරික කටයුතු, ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ සැලැසුම් අමාත්‍යාංශ සඳහා රුපියල් කෝටි 2,803ක්, මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂගේ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 17,591ක්, අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 5,836ක්, තරුණ හා ක්‍රීඩා ඇමැති, ඩිජිටල් තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති, සංවර්ධන අධීක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂගේ අමාත්‍යාංශ සඳහා රුපියල් කෝටි 1,118ක් ආදී වශයෙනි.

නමුත්, නොවැම්බර් මස ඉදිරිපත් වීමට තිබෙන අය-වැය ඇස්තමේන්තුව දැන් ප්‍රකාශ වී තිබේ. ඒ අනුව රාජපක්ෂ පවුල රටේ ධනයෙන් තම පතට බෙදා ගන්නා පංගුව පිළිබඳ ස්වල්ප අදහසක් ගත හැකි ය. මේ තුළ කොමිස්, කප්පම්, අල්ලස් හෝ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳව අදහසක් නැත. ඒවා වෙනම ගණනය කළ යුතු ය. අය-වැය හරහා අමාත්‍යාංශයකට වෙන් කරනු ලබන මුදල් ඇමැති කාර්ය මණ්ඩලවලට ද අදාළ ය. එබැවින් ඒවා පවුල තුළ බෙදී යන පංගුවක් වේ. අමතරව ඇමැතිගේ සුඛවිහරණය සඳහා වරප්‍රසාද ලෙස පංගුවකි. එමෙන්ම ඉතිරියෙන් ද විවිධාකාරයෙන් පෞද්ගලික පරිහරණයට මාර්ග සකස් කර ගත හැකි ය. එනිසා මෙම මුදල් අමාත්‍යාංශයට යැයි සඳහන් වූවාට එහි වැඩි පංගුවක් අමාත්‍යවරයාට ය.

2022 වර්ෂය වෙනුවෙන් රජයේ ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් බිලියන 5,134කි. අය-වැය හිඟය පියවීම සඳහා රුපියල් බිලියන 3,184ක ණය ඇස්තමේන්තුගත කර තිබේ. 2021 වසර වෙනුවෙන් ණය සීමාව පසුව රුපියල් බිලියන 3,397ක් දක්වා වැඩි කරගෙන තිබේ. මෙයට සති කිහිපයකට පෙර එය රුපියල් බිලියන 400කින් ඉහළ දමා ගන්නා ලදී. ඒ අනුව ඉදිරි වර්ෂයේ දී වුව ද ඇස්තමේන්තුගත ණය සීමාව ඉහළ දමා ගනු ඇති.

මේ අතර ලබන වසරේ රජයේ වියදමින් සියයට 28ක් (27.89) රාජපක්ෂ පවුලේ මැති ඇමැතිවරු වෙනුවෙන් වෙන් වේ. එනම් රුපියල් කෝටි 69,885කි. ඒ අනුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අමාත්‍ය ධුර දරන තාක්ෂණ, මුදල් සහ ප්‍රාග්ධන අමාත්‍යාංශ සඳහා රුපියල් කෝටි 42,537ක්, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ  අමාත්‍ය ධුර දරන බුද්ධ ශාසන, නාගරික කටයුතු, ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ සැලැසුම් අමාත්‍යාංශ සඳහා රුපියල් කෝටි 2,803ක්, මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂගේ අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 17,591ක්, අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය, වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි 5,836ක්, තරුණ හා ක්‍රීඩා ඇමැති, ඩිජිටල් තාක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති, සංවර්ධන අධීක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමැති නාමල් රාජපක්ෂගේ අමාත්‍යාංශ සඳහා රුපියල් කෝටි 1,118ක් ආදී වශයෙනි.

මෙසේ රටේ ධනයෙන් (යෝජිත ණයවලින්) විශාල පංගුවක් එකම පවුලක් විසින් ව්‍යවස්ථානුකූලව අත්පත් කර ගන්නා අතර, රටේ ජනගහනයෙන් සියයට 42ක ජනතාවගේ දිනක ආදායම ඇමෙරිකානු ඩොලර් 2ක් බව නිල ලෙස වාර්තා වේ. ඉහත සඳහන් මුදල් වෙන් කරනු ලබන යෝජිත ණය මුදල ගෙවිය යුත්තේ ද අර සියයට 42ක් වන ජනතාව ඇතුළු පාලකයන් නොවන ජනතාවය. සරලවම ණය වන්නේ රට ය. පැණි කන්නේ රාජපක්ෂලා ය. නීතිපතිවරයා විසින් ඉවත් කර ගැනීම නිසා ඉවත දැමූ නඩුවල විමර්ශනයට ලක් වෙමින් හෝ ලක් වීමට නියමිතව තිබූ දූෂණ, වංචාවල පංගුව මෙයට අයත් නැත. ප්‍රශ්නය වන්නේ රටක ජනතාවක් පවුලක් හා ඔවුන් වටා සිටින හිතමිතුරන් වෙනුවෙන් මෙවන් කැප කිරීමක් කළ යුතු ද යන්න ය. මෙයට පිළිතුර තවත් බඩගිනි හොර කණ්ඩායමකට බලය පැවරීම නොවනවා මෙන්ම බඩපුරවා ගත් එහෙත්, බඩජාරීන් ලෙස සිටින හොර කණ්ඩායම නිවැරැදි වේ යැයි සිතීම ද නොවේ. රට ගොඩනඟන හා ආරක්ෂා කරන වැඩපිළිවෙළක් සමඟ එක්වීමට ජනතාවට දැන් කාලය පැමිණ තිබේ●

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + 4 =