උපචන්ද්‍ර තිලකවර්ධන චිත්‍රය තුල ඇති සංකල්පයන් නැවත මූර්ති බවට පත් කිරීම සුවිශේෂී ක්‍රියාවලියක්

ලංකික දෘෂ්‍ය කලාවේ විවිධ පරම්පරාවන් තුල දක්නට ලැබෙන කලාත්මක භාවිතයන් සහ ප්‍රකාශනයන් අධ්‍යයනය කිරීම වැදගත්.  උපචන්ද්‍ර තිලකවර්ධන හේවුඩ් ආයතනයෙන් (වර්තමාන සෞන්දර්ය විශ්ව විද්‍යාලය) කලාව පිලිබද ශික්ෂණයක් ලබපු ශිල්පියෙක්. ඔහු සංගීත අධයක්ෂක වරයෙක්,නාට්‍ය පිටපත් රචකයෙක්, බතික් නිර්මාණ ශිල්පියෙක් සහ කලාව සම්බන්ධයෙන් කලා භූෂණ ඇතුලු රාජ්‍ය සම්මාන රාශියක් ලැබූ ශිල්පියෙක් .

උපචන්ද්‍ර තිලකවර්ධනගේ චිත්‍ර කලාව කාව්‍යාත්මක වූ nostalgic මතකයන්තුල ගොඩනන ගම පිලිබද ප්‍රකාශනයක්.ඔහුගේ භාෂාවෙන් සදහන් කරනවානම් “චිත්‍රය ඇතුලෙ මම සතුටු වෙනවා සහ නරඹන්නා සතුටු කිරීම මගේ අරමුණ “. ඉතා දීප්තිමත් වර්ණාවලියක්, අතිශෝක්තියට පත් කරන ලද මානව රූපයන් , ඉතා සරළව සංරචනයන්,මේ චිත්‍ර තුල තාක්ෂණික වශයෙන් දක්නට ලැබෙන කාරනා.

උපචන්ද්‍ර තිලකවර්ධන චිත්‍රය තුල ඇති සංකල්පයන් නැවත මූර්ති බවට පත් කිරීම සුවිශේෂී ක්‍රියාවලියක්. සිහින් උස මානව රූප සියල්ල සදහා මාධ්‍ය බවට පත් කරගන්නේ ඉවත් කරන ලද කඩදාසි ය. කඩදාසි මගින් විශේෂ බදාමයක් ඔහු සාදාගනී. පසුව කෙලින්ම මූර්තිය ගොඩනැගීම සදහා එම බදාමය භාවිතා කරයි.කඩදාසි බදාමයක් මූර්තියක් ගොඩනැගීම සදහා බාවිතය තාක්ෂණිකව ගත් කල අපහසු මනා ශික්ෂණයක් පවත්වාගෙන යායුතු මාධ්‍ය හැසිරවීමකි.චිත්‍රය තුල පරිකල්පනය කරන ලද දෘෂ්‍ය රූප නැවත මූර්ති බවට ඔහු පත් කරනවා.

දෘෂ්‍ය කලාව විවිධ මතවාදයන් ඔස්සේ ගමන් කරද්දී පරම්පරාවන්තුල සැගවුනු ද්‍රෂ්‍ය කලා භාවිතයන්හි ගවේෂණය කලයුතු විශාල දැනුමක් ඇති බව මගේ අදහසයි.
– චමිල ගමගේ (fb)
2021.10.07

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five + 18 =