කෞතුකාගාරයට මිලියන 40ක තණකොළ !

ජාතික කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමියේ තණ පිඩැලි ඇල්ලීමට රුපියල් මිලියන 40ක් වැය කිරීමට ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

එම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල පිහිටි භූමියේ දැනට අල්ලා ඇති තණකොළ ඉඩෝරය පවතින කාලවලදී වියළීයෑම මෙම නව තණ පිඩැලි ඇල්ලීමට හේතු වී ඇති බවයි. ඒ අනුව රජය මගින් ලබාදෙන මහජන මුදල් යොදාගනිමින් අක්කර හතක ප්‍රදේශයක් තුළ තණ පිඩැලි ඇල්ලීම සිදුකිරීමට නියමිත අතර, ඒ සඳහා අවශ්‍ය සැලසුම් හා උපදෙස් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් ලබා දී තිබේ.

අදියර දෙකක් යටතේ සිදුකරන මෙම කටයුත්තේ පළමු අදියර එළැඹෙන ජනවාරි මාසය වන විට අවසන් කර දෙවැනි අදියර ආරම්භ කිරීමට සූදානම් බව එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කර සිටී. ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ (සංස්කෘතික) සෙනරත් වික්‍රමසිංහ මාධ්‍යයට පවසා තිබුණේ තණ පිඩැලි ඇල්ලීමෙන් පසු එම භූමිය උද්භිද උද්‍යානයක් ලෙස අලංකාර කර දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගන්නා ස්ථානයක් බවට පත්කරන බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − four =