රත්නශ්‍රී ගෙ ගෙත්තම් පාණ සුන්දර වියපත් ගෙත්තමක්…

රත්නශ්‍රී නව නිර්මාණ ගොන්න තුල කාංසාව, වියපත් භාවය තුල කෙරෙන සෞන්දර්යාත්මක විවරණය දුහුණන් වන අපට බොහෝ දෑ කියාදෙයි. තම ජිවිතය අවට ජීවිතය හා පරිසරය මනාව මුසු කොට මානුෂික ත්වය තුල දල්වා ඔහු විසින් ජීවිතය කවරෙක්ද යැයි කියාදෙයි . මෙහි එන අපූර්වතම නිර්මාණ ගොන්නෙන් ගෙත්තම් පාණ නිර්මාණය දෙස ඔබේ බුද්දි ඇස දල්වා බලන්න . එය බහුශාක්දිකය. වේරා චරිතය ඇසුරින් ඔබව සසල කරයි. මෙම කෘතිය කියවූ මාද කියාදුන් ඇයද හිටිවනම නිරුත්තර විය. කියවා ගැනීමට අපහසුව තිගැස්සුනු අවස්ථා ද බොහෝ විය. කාලයා විසින් නිකැරුණේ ගලායනු වෙනුවට කවියා අපට පෙරමග ( මෙන්ටර් ) දක්වන්නකු බවට පත් වෙයි.
– උපුල් සේනාදිරිගේ..(fb)

ප්‍රවීණ කිවියර ආචාර්‍ය රත්න ශ්‍රී විජේසිංහ, ස්වකීය 10 වැනි පද්‍ය කාව්‍ය සංග්‍රහය ‘ගෙත්තම් පාණ’ එළිදක්වා තිබේ.මෙම කෘතිය පද්‍ය 57කින් සමන්විත ය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 × two =